“Ο δρόμος με τις λεύκες”… προς Αγία Μαρίνα

Καλά, το δέχομαι ότι δεν μπορούν να κάνουν ασφαλτόστρωση και ανάπλαση – διαπλάτυνση από τον περασμένο Ιούνιο (7 μήνες τώρα…), τα οποία  αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο για το τέρμα της οδού Πλαταιών, όπου συγκλίνουν όλες οι οδοί πρόσβασης του Χαϊδαρίου προς τον Σταθμό Μετρό “Αγία Μαρίνα”.

γράφει η Ελισάβετ Μπούρα

Όμως η μπαγκαζιέρα δεμένη στο δένδρο πάνω στο πεζοδρόμιο; Τι γυρεύει εκεί; Όπως και τα ικριώματα  πάνω στη στροφή, στον κοινόχρηστο χώρο; Αλλά και εκείνες οι ρίζες του του (μη) δέντρου ακόμα πάνω στο δρόμο μας; Τα κουφώματα πεταμένα πάνω στο πεζοδρόμιο, πίσω από τους άθλιους κάδους;

Για να θυμόμαστε, ιδού η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα μπορούσε να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα αυτής της πόλης.

ΘΕΜΑ: . Λήψη απόφασης για την εκτέλεση έργου βελτίωσης Εισόδου της Πόλης στην οδό Πλαταιών.

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 42/2017 γνωμοδοτική απόφαση της Ε.Π.Ζ. και συγκεκριμένα: την ανακατασκευή του χώρου Πρασίνου στην συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη – Πλαταιών και Ιεράς Οδού καθώς και τη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου εις βάρος του οδοστρώματος, ώστε οι πεζοί που διέρχονται από το σημείο να μπορούν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια και άνεση και παράλληλα για την αναβάθμιση της περιοχής και την απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων προς τον Σταθμό του ΜΕΤΡΟ, σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα σχέδιο αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι προβλεπόμενες εργασίες, ενδεικτικά, είναι :

Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου κατά 1,50 μ. Διαμόρφωση παρτεριών και διαδρομών πρόσβασης. Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Θα υλοποιηθούν από τους εργαζόμενους στην αυτεπιστασία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Επισημαίνεται ότι, με την διαπλάτυνση του πεζοδρομίου κατά 1,50 μ περίπου, καταργείται η σειρά στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων κατά μήκος και θα επιτρέπεται μόνον στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε ποια πόλη κάνεις «σλάλομ» για να φτάσεις στο Μετρό;

Επιτέλους! Έργο για βελτίωση της κίνησης πεζών προς το Σταθμό «Αγία Μαρίνα»

Χαϊδάρι: Δημιουργία διαδρόμου πεζών προς το Σταθμό «Αγία Μαρίνα»